80 Χρόνια Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2009