Όμιλος Καπνική Μιχαηλίδης ΑΕ

Εγκαίνια Νέας μονάδαςστο Sadanski Βουλγαρίας, Ιανουάριος 2011

Εγκαίνια επέκτασης εγκαταστάσεων στο Πολύκαστρο Κιλκίς, Νοέμβριος 2002