ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Διοργάνωση Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων Φοιτητών, Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2004

100 Χρόνια ΤΙΤΑΝ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2002