Σύλλογος Γονέων Παιδιών με σύνδρομο DOWN – Καλοκαιρινό κάλεσμα στους κήπους του Kiwi Garden, Ιούνιος 2007