Παρουσίαση του έργου “Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη” από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Δεκέμβριος 2005