“Παρέμβαση” Εταιρία Πολιτικού Λόγου & Προβληματισμού – Ημερίδα με θέμα: Η Ελληνική Κρίση Προτάσεις Διευθέτησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2011