Ναυτικοί Πράκτορες

100 Χρόνια Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, Λιμάνι, Δεκέμβριος 2008