Νάσια Λουκοπούλου, 2η Ατομική Έκθεση, ΕΒΕΘ, Δεκέμβριος 2007