Νάσια Λουκοπούλου, 1η Εικαστική Συλλογή, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2003