ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

akadimia_ue

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών

 

Η Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, αποτελεί αυτοδιοίκητο Επιστημονικό Φορέα συνδεδεμένο κατά τις δράσεις της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Πολυτεχνική Σχολή.

 

Λειτουργεί ως δίκτυο Ακαδημαϊκών στο διεθνή Πανεπιστημιακό χώρο, με κύριο συστατικό σκοπό της, την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας. Προωθεί τους στόχους της μέσω των Επιστημονικών Εκδόσεών της, των Συνεδρίων της καθώς και με άλλες συναφείς μεθόδους.

 

Οι Εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, εμφορούμενοι από το αξιακό όραμα μιας Οικουμενικής Παιδείας, υπηρετούν την αναγκαιότητα διατηρήσεως της ποικιλότητας των Γλωσσών και των Πολιτισμών. Για τον λόγο αυτόν, σε όλα τα επιστημονικά γεγονότα που, η ίδια δρομολογεί και κατευθύνει, ενθαρρύνει την χρήση ισοτίμως, των κυρίων γλωσσών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

roloi

Comments are closed.