Κρασί Ανώσκελη

Αγροτικής Εταιρίας Ανώσκελη ΑΒΕΕ - Όμιλος Μαμιδάκη - ΔΕΤΡΟΠ, 2005