Ιατρικός Τουρισμός

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ