Εκδόσεις Λιβάνη & Όμιλος Μηχανική – Παρουσίαση βιβλίου ακαδημαϊκού Βασίλειο Μαρκεζίνη