Εγκαίνια Έκθεσης Καλλιτεχνικών Μωσαϊκών ΕΛΑΡ, Μάιος 2005