Εβδομάδα Ρωσικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013