Αντικαρκινική Εταιρία

Κέντρο Φιλοξενίας Καρκινοπαθών

Εγκαίνια Κέντρου Φιλοξενίας Καρκινοπαθών, Δεκέμβριος 2012

Κύκλος Διαλέξεων

Τσάι