ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Εκδόθηκε ο 4ος κατά σειράν, ετήσιος Τόμος του δίγλωσσου Επιστημονικού Περιοδικού ΠΑΠΥΡΟΙ και το παραρτήματός τους ΔΕΛΤΟΙ. Στο ΠΑΠΥΡΟΙ 2015, δημοσιεύονται άρθρα από το ευρύ φάσμα της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. Την ύλη, υπογράφουν ακαδημαϊκοί, από τα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.