Έκθεση Ζωγραφικής του Slobodan Juric, Ιούνιος 1999