Άσυλο του Παιδιού

Επετειακή Εκδήλωση, ΑΠΘ, Νοέμβριος 2009

12η Διεθνής Δημοπρασία "Ελλήνων Τέχνη" για την ενίσχυση του ιδρύματος, Μάιος 2011